menu
Word Lid
De blauw-fluwelen-stoelen dans
Uit de gemeenteraad van 21/11/2022 :

Naar aanleiding van het ontslag om gezondheidsredenen en de aanstelling van een nieuwe Open VLD schepen (en de daarbij horende stoelendans), had onze fractie bij monde van Chris Marynissen toch een woordje van kritiek over het (te) lange aanslepen van deze wissel. Hierna de integrale tekst van onze tussenkomst :

Je gezondheid is je hoogste goed, maar soms gebeurt dat wat we niemand toewensen, dat je gezondheid het voor langere tijd laat afweten en dat je niet in staat bent om te werken. Je krijgt dan niet enkel te maken met fysieke en/of mentale ongemakken, de meeste loontrekkenden krijgen er ook nog een financieel ongemak bovenop.Immers, wanneer een loontrekkende langdurig ziek is, heeft deze recht op een gegarandeerd maandloon te betalen door de werkgever.
Nadien ontvangt deze een geplafonneerde uitkering van het ziekenfonds.Echter, wanneer een schepen of burgemeester langdurig ziek is, gelden blijkbaar andere regels.
In het Decreet Locaal Bestuur zijn 2 artikels opgenomen die handelen over de vervanging van een zieke schepen :
- artikel 47 : geldig bij afwezigheid van minimaal 12 weken
- artikel 49 : geldig bij afwezigheid korter dan 12 wekenEen vervanging van een zieke schepen kan (maar is geen verplichting) en het initiatief moet (vreemd genoeg) uitgaan van de betrokken schepen zelf, waarna de gemeenteraad deze vervanging dient goed te keuren.

Wanneer de betrokken schepen verzoekt om een vervanging ingevolgde ziekte, zal deze na 30 opeenvolgende dagen geen wedde meer ontvangen. Wanneer een zieke schepen – El Kaouakibi gewijs - nalaat zich te laten vervangen, kan men dit – volgens ons - niet enkel bestempelen als respectloos naar de bevolking en de collega schepenen, maar ook als onethisch. Toch moet een gemeentebestuur niet lijdzaam toezien hoe ze gegijzeld worden door een onwillige en afwezige zieke schepen, men kan gebruik maken van de individuele constructieve motie van wantrouwen om de betrokken schepen uit het ambt te ontzetten.
Uit de notulen van het college en diverse andere raden, blijkt dat sinds augustus 2021 steeds dezelfde schepen afwezig is gebleven. Meer zelfs, uit verklaringen van gemeentepersoneel die wij mochten optekenen, blijkt dat diezelfde schepen de voorbije 15 maanden vrijwel geen voet in het Administratief Centrum gezet heeft. Da’s toch wel heel weinig waar voor ons vele geld denken we dan zo.Wanneer een schepen de voorbije 15 maanden niet in die mate gemist werd dat een vervanging zich opdrong, dan roept dat – volgens mij - niet enkel vragen op bij ons.
Naast het feit dat de politieke geloofwaardigheid hier weer een deuk gekregen heeft, meen ik dat onderzocht dient te worden of we vanaf volgende legislatuur niet kunnen besparen op het politieke bedrijf in onze gemeente en het met een schepen minder kunnen stellen.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF